Dzien z zycia dziennikarza
Blog

Jak wygląda praca dziennikarza?

Dziennikarstwo nigdy w historii nie było tak popularne jak w trzeciej dekadzie XXI wieku. Powszechny dostęp do internetu, możliwość transmitowania relacji na żywo, powszechność korzystania z mediów społecznościowych i łatwość zakładania stron internetowych, sprawiły, że dziennikarstwo podzieliło się na profesjonalne i  amatorskie (obywatelskie). Fakt, że zawód dziennikarza nigdy nie został w Polsce jasno określony przepisami i w ich świetle, dziennikarzem jest każdy, kto ten zawód wykonuje, sprawiły, że jest on łatwo dostępny.

Jakich błędów unikać podczas pracy z mediami?

Lista dziennikarskich błędów, możliwych do popełnienia, niestety jest długa. Podstawowym jest brak obiektywizmu i rzetelności. Z niego wywodzą się kolejne, jak napastliwość wobec rozmówców, narzucanie swojego zdania, stronniczość, brak taktu i wyczucia wobec odbiorców. Mniejszy nieco ciężar gatunkowy, ale nadal istotny, mają kwestie techniczne - brak dbałości o poprawność językową, jakość prezentowanych materiałów, w tym również nagrań i zdjęć. W przypadku materiałów wizualnych można przymknąć oko jedynie w sytuacji, kiedy znaczenie prezentowanego materiału ma tak istotną wartość dokumentacyjną, że odbywa się ona kosztem jakości. Dbałość o wysoką wartość materiału świadczy o szacunku dla odbiorców i prosto przekłada się na zainteresowanie ich danym medium. Przecież nikt nie lubi, kiedy traktuje się go z góry.

Jakie umiejętności powinien posiadać dobry dziennikarz?

Dobry dziennikarz zawsze stawia dobro swoich czytelników, widzów, czy słuchaczy ponad własnym. Niezbędnymi cechami w tym zawodzie są też dociekliwość, spostrzegawczość i umiejętność analizy faktów, oraz, choć może się to wydawać nieoczywiste kultura. Media, a co za tym idzie też ich przedstawicieli, określa się mianem "czwartej władzy". Rzeczywiście, umiejętność zdobywania, gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji, łączy się z możliwością manipulacji szerokimi rzeszami odbiorców. Zatem niezbędną cechą dobrego dziennikarza jest też odpowiedzialność społeczna. Przydaje się również spora dawka pokory, pozwalająca pamiętać, że w istocie, dziennikarze pełnią służbę społeczną.

Jakie są najważniejsze etapy pracy dziennikarza?

Praca dziennikarza ma kilka etapów. Najważniejsze z nich to:

  • wyszukiwanie informacji
  • zdobycie i gromadzenie ich
  • przetwarzanie
  • publikacja

Na każdym z nich należy kontrolować jakość gromadzonego, czy przetwarzanego materiału, co tworzy kolejne etapy pracy. Bez względu na to, czy powyższe dotyczą materiałów pisarskich, audio, czy wizualnych,  ostateczny efekt, który trafia do mediów to owoc wcześniejszych działań. Na każdym z tych etapów należy dołożyć najwyższych starań, żeby materiał miał wysoką jakość i spełniał wszelkie kryteria rzetelnego dziennikarstwa.

Wpisy dotyczace artykułu